Kontakt

Sídlo spoločnosti

INMIS group s.r.o.
Bánovce nad Ondavou 3
Bánovce nad Ondavou
072 04

Konatelia

Milan Babják
+421 911 140 888
babjak.milan@gmail.com
Maroš Serenča
+421 905 244 021
marosserenca@gmail.com

Fakturačné údaje

IČO: 51811651
DIČ: 2120795468
IČ DPH: SK2120795468
BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0039 8851 7758
SWIFT: SUBASKBX